Rapport NLSportraad aanzet tot beter sportevenementenbeleid- en onderzoek?

25 mei 2017 // Evenementen // Door: Leon Janssen Lok
Rapport NLSportraad aanzet tot beter sportevenementenbeleid- en onderzoek?
De Nederlandse Triathlon Bond herkent de aanbevelingen van de Sportraad en geeft aan dat daar met de organisatie rekening mee wordt gehouden.

Dat de waarde van grote sportevenementen in ons land groot is, wekt geen verbazing. In een analyse van 25 van zulke evenementen stelt de Nederlandse Sportraad echter dat die waarde nog veel groter kan zijn. Betere samenwerking en het structureel verzamelen van kennis, data en ervaringen zijn voorbeelden van aanbevelingen die de Sportraad later dit jaar zal gaan doen.


De een jaar geleden opgerichte Nederlandse Sportraad kondigde het in haar Werkprogramma 2017 

'Uit de Startblokken' al aan: zij zou allereerst op zoek gaan naar de ingrediënten voor een geslaagd sportevenement en naar factoren die het slagen van een evenement belemmeren. Het voornemen was een integrale analyse te maken van tien wel en tien niet door VWS gesubsidieerde sportevenementen uit de laatste vijf jaar. Naar aanleiding van een aantal verliesgevende, gesubsidieerde evenementen zette minister Schippers namelijk vraagtekens bij de financiële balans, het rendement en de impact van grote sportevenementen.

Professioneel en enthousiast

De Sportraad (onder leiding van Michael van Praag) is nu met die beloofde analyse gekomen. 25 evenementen zijn uiteindelijk onder de loep genomen en dat heeft geleid tot een overzichtelijk en interessant rapport met de titel 'Nederland op de kaart'. Daarin is onder andere te lezen dat Nederlandse sportevenementen zich kenmerken door een grote mate van professionaliteit en dat ze wereldwijd bekendstaan om hun vernieuwing en entertainment. Veel enthousiasme en bijzondere locaties zoals het Museumplein (EK atletiek) en Domtoren (Tour de France) worden als voorbeelden aangehaald. In vergelijking met het buitenland worden Nederlandse evenementen bovendien vaak voor minder geld georganiseerd. De raad ontkracht het beeld dat de helft van de evenementen verlies zou opleveren, maar spreekt zijn zorgen uit over het feit dat de economische impact soms 'vanzelf' ontstaat door bestedingen en overnachtingen en dat activiteiten gericht op economische effecten op langere termijn om bijvoorbeeld handel en innovatie te bevorderen, zeldzaam zijn. Bovendien is de raad kritisch op de huidige wijze van meten en pleit zij voor een andere benadering. En wat betreft de maatschappelijke impact van evenementen is er helemaal nog een wereld te winnen; er wordt nauwelijks onderzoek naar gedaan, simpelweg omdat het te moeilijk blijkt te zijn.

Aanbevelingen

Hoewel de raad pas later in het jaar met adviezen komt, wordt er nu al wel een aantal aanbevelingen gedaan. De NLsportraad constateert dat de waarde van sportevenementen groot is, maar dat de Nederlandse samenleving nog meer kan profiteren van sportevenementen. Zo zijn er te weinig sterke samenwerkingsverbanden in de driehoek sport, bedrijfsleven en overheid. In het rapport wordt geconstateerd dat sommige evenementen stand alone worden uitgevoerd, niet ingebed zijn in de omgeving en niet aangesloten zijn op de sport en dat is met name voor de maatschappelijke impact een gemiste kans. Ook de randvoorwaarden die overheden stellen zijn vaak een belemmerende factor voor de ambities van evenementorganisatoren. Volgens de sportraad is er bijvoorbeeld veel verbetering mogelijk in de regeldruk, het fiscale klimaat en het proces rond de vergunningverlening. Ook financiering door middel van een evenementenfonds waardoor de financiering vanuit bedrijven en overheid (subsidie) minder willekeurig wordt, wordt gezien als een belangrijk verbeterpunt.

WK Triathlon

Van de grote evenementen die er voor de komende maanden op het programma staan zoals het EK vrouwenvoetbal, het EK Hockey en ook het WK Triathlon, geven de organisatoren van die laatste in ieder geval aan de bevindingen van de Nederlandse Sportraad te onderschrijven en er ook naar te handelen. Het WK Triathlon vindt van 15 tot en met 17 september plaats in Rotterdam en zal met ongeveer 4.000 deelnemers het grootste triathlonevenement zijn dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. 
Rembert Groenman, directeur van de Nederlandse Triathlon Bond beschrijft het unieke karakter van het evenement: "Triatleten van 16 jaar tot 70+, met en zonder lichamelijke beperkingen, strijden in hun eigen klassen om de titels. Het festivalkarakter van het evenement, in combinatie met het feit dat het zich meerdaags en midden in het centrum van Rotterdam afspeelt, maakt dat het een feest is voor de atleten, voor de bezoekers en het lokale bedrijfsleven." Groenman herkent de aanbevelingen van de Sportraad en geeft aan dat daar met de organisatie rekening mee wordt gehouden. "Door de sterke verbinding met partners van TeamNL wordt ook op nationaal niveau zakelijk geactiveerd en genetwerkt. En NOC*NSF maakt via haar programma Sportief Verbinden gebruik van het WK om veel van haar partners een sportief en inhoudelijk interessante dag te bieden. In de aanloop naar, maar ook op het WK zelf met een eigen Kidsrace, vinden in Nederland en uiteraard in Rotterdam zelf diverse kennismakingsactiviteiten plaats op basis- en middelbare scholen en kan aansluitend deelgenomen worden aan lokale triathlonwedstrijden. Zo is het WK een mooi platform voor de sterk in populariteit groeiende triathlonsport maar ook een vehikel voor gemeente, partners en bedrijfsleven."


Het rapport eindigt met de belangrijke constatering dat er te weinig aandacht is voor het structureel verzamelen van data, kennis en ervaring van sportevenementen, zowel in de wetenschap als binnen de overheid. Wat dat betreft biedt deze analyse van de Nederlandse Sportraad dé gelegenheid om hier verbetering in aan te brengen.

Foto's: Nederlandse Triathlon Bond

Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image

Laatste nieuws

22 februari 2018
Engelse netwerkvragen die scoren
Pijl
Oh oh… stel je even voor: je bent op een internationale bijeenkomst en hebt iemand net voo...
22 februari 2018 // Ondernemerschap
20 februari 2018
Speciale cursus voor voetbalverslaggevers
Pijl
Het Centrum voor de toegankelijkheid van Europees voetbal (CAFE) heeft een training opgeze...
20 februari 2018 // Voetbal
18 februari 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: Watersportverbond, KNVvL en Sportbedrijf Lelystad
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
18 februari 2018 // Bonden

Partnernieuws

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: Watersportverbond, KNVvL en Sportbedrijf ...
Arko Sports Media Congres Optimaal Herstel: toegepast in sport, gezondheidszorg en bedrijfsle...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Sport & Zaken European Company Games komen naar #Arnhem2021!
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Hogeschool Rotterdam Opleiding SportMarketing & Management tekent samenwerkingsovereenkomst met ...
Improve Your Business English Engelse netwerkvragen die scoren