Zolang aan zijn status als lid van het IOC niets verandert, kan Camiel Eurlings gewoon bestuurslid blijven van NOC*NSF

6 april 2017 // NOC*NSF // Door: Frans Oosterwijk
Zolang aan zijn status als lid van het IOC niets verandert, kan Camiel Eurlings gewoon bestuurslid blijven van NOC*NSF
Wat doe je dan met een bestuurslid dat zijn handjes niet kan thuishouden?

De schikking die IOC-lid Camiel Eurlings heeft getroffen inzake de mishandeling van zijn ex-vriendin, heeft NOC*NSF in een lastig parket gebracht. De sportkoepel hamert voortdurend op een veilig sportklimaat en wil graag dat er wordt opgetreden tegen ongewenste situaties op en rond de velden. Vrijwilligers met maar het minste vergrijp achter hun naam kunnen tegenwoordig fluiten naar een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). Ook is NOC*NSF onlangs een grootschalig onderzoek gestart naar seksueel misbruik in de sport. Wat doe je dan met een bestuurslid dat zijn handjes niet kan thuishouden?


Juridische scherpslijpers zullen opmerken dat met de schikking nog niet vaststaat dat Eurlings echt een mishandeling op zijn naam heeft staan. Vast staat alleen dat er een schikking is getroffen en dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaak niet voor de rechter te brengen. Een mishandeling staat juridisch pas vast als ze in een rechtszaak bewezen is geacht. Dat is in deze zaak niet het geval en dat maakt het lastig voor NOC*NSF scherp aan de wind te varen, en zich bijvoorbeeld stante pede van Eurlings te distantiŽren.


NRC Handelsblad berichtte onlangs dat het OM weigert toe te lichten waarom tot een 'transactie' is besloten. Evenmin is de inhoud van de schikking bekend 'in verband met de privacy van de betrokkenen', aldus NRC. Wel is duidelijk dat het OM de zaak hard genoeg vond voor vervolging. Justitie liet in een schriftelijke verklaring weten: 'Een transactie wordt alleen aangeboden als de officier van justitie op basis van het opsporingsonderzoek voldoende bewijs aanwezig acht voor het gepleegde strafbare feit.'


Peter Hopstaken, hoofdredacteur van SportknowhowXL, dook vorige week in de zaak en kwam met enige smakelijke details. 'Geen voldoende bewijs werd gevonden voor de aanklacht van toegebracht zwaar lichamelijk letsel, in de vorm van oogletsel, gescheurde oorlellen en een gebroken elleboog', schreef Hopstaken. Een 'eenvoudige mishandeling' was volgens het OM wél hard te maken, en het is deze 'eenvoudige mishandeling' die is geschikt. Een schikking, aldus Hopstaken, die 'twintig jaar lang vermeld zal blijven op het Uittreksel JustitiŽle documentatie (ofwel het strafblad). Indien Eurlings in die periode opnieuw een strafbaar feit zou plegen, wordt die periode verlengd.'


De schikking laat dus onverlet dat NOC*NSF bij de aanstaande ledenraadsvergadering een bestuurder met een strafblad achter de tafel heeft zitten. Daarmee is de kous nog niet af. Want de kans bestaat dat de ex-vriendin het niet eens is met de beslissing van het OM om Eurlings niet te vervolgen en in plaats daarvan te schikken. Zij kan daarover bij het gerechtshof een klacht indienen. Wordt die klacht gegrond verklaard, dan zal de officier van justitie de zaak alsnog voor de rechter moeten brengen.


Ook al zou NOC*NSF willen, dan kan zij zich niet zomaar van Eurlings ontdoen.

Geert Slot, woordvoerder van bestuur en directie van NOC*NSF, laat desgevraagd weten dat de sportkoepel de berichtgeving en beeldvorming ten aanzien van Eurlings en NOC*NSF zelf, op de voet volgt en over de ontstane situatie overleg heeft met Eurlings. "Dat overleg vindt plaats op het hoogste niveau, waarbij aan de kant van NOC*NSF zowel voorzitter André Bolhuis als directeur Gerard Dielessen zijn betrokken. Alle aspecten die je daarbij kunt verzinnen, komen daarbij aan de orde. Uitgangspunt voor NOC*NSF is dat integriteit en zorgvuldigheid bij besturen in de sport voorop staan. En juist vanwege dat uitgangspunt kan ik op dit moment niet meer zeggen dan dat de kwestie de aandacht heeft van het bestuur."


Ook al zou NOC*NSF willen, dan kan zij zich niet zomaar van Eurlings ontdoen. Want Eurlings is geen gekozen bestuurslid van NOC*NSF, maar bestuurslid uit hoofde van zijn lidmaatschap van het IOC. Good governance-specialist Jan Loorbach schreef een paar jaar geleden dat het 'ondemocratisch' is dat de ledenvergadering van NOC*NSF een bestuurslid van dezelfde vereniging niet kan afzetten. Maar in de statuten van NOC*NSF staat ook dat een Nederlands lid van het IOC qualitate qua ook lid is van NOC*NSF en met die statuten hebben de bij de koepel aangesloten bonden zelf ingestemd. Overigens heeft iedere NOC in de wereld te maken met de regel dat IOC-leden ook lid zijn van het landelijke Olympisch Comité.


Geert Slot: "De formele positie van NOC*NSF inzake het bestuurslidmaatschap van Camiel Eurlings is dat wij hebben geconstateerd dat het IOC deze zaak als een privé aangelegenheid ziet en geen redenen ziet daar commentaar op te geven of verder actie op te ondernemen. Zolang aan zijn status als lid van het IOC niets verandert, kan Camiel Eurlings gewoon bestuurslid blijven van NOC*NSF."

Foto: Flickr

Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Bas
    Als Yuri van Gelder weg wordt gestuurd voor impulsief gedrag, waarmee hij het vooral voor zichzelf moeilijk maakt, dan moet Eurlings met zijn voorbeeldfunctie, maar anderen iets aandoet zeker weg! Witte boorden gooien het altijd op een akkoordje en komen wel weg met dit soort problemen! Dit kan echt niet...
    Reactie geplaatst op 14/06/17 om 13:44 uur

Laatste nieuws

19 september 2018
Pijl
In het hele land zijn initiatieven om ouderen meer aan ...
19 september 2018 // Overheid
18 september 2018
Ode aan de Sportvereniging door Pieter Winsemius:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
18 september 2018 // Bonden
17 september 2018
Healthy Football League laat fans strijden om titel 'Gezondste club van Europa'
Pijl
De UEFA maakte afgelopen week bekend te denken over een ...
17 september 2018 // Voetbal

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een Ďschoneí investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNSB, Gemeente Dordrecht en Instituut Spo...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?