We kunnen het ons niet permitteren dat de KNSB failliet gaat

5 juni 2017 // Opinie // Door: Bert Jonker
We kunnen het ons niet permitteren dat de KNSB failliet gaat
In de tien jaar die sinds publicatie van het rapport Schenk zijn verstreken, is er niet alleen niet hervormd maar is ook het vermogen van de KNSB volledig verdampt.

Vorig jaar was er een conflict tussen de KNSB en de merkenteams omdat de bond eenzijdig de premies en licentiegelden wilde verhogen. De bond had zelf al bezuinigd en wilde dat dat de teams, om de bond te steunen, met een extra bijdrage over de brug zouden komen. Er dreigde zelfs even een staking door de schaatsers. De belangrijkste stakeholders in het schaatsen, gewesten, atleten en merkenteams hebben toen een gezamenlijke Convenantengroep gevormd die van de ledenraad van de KNSB een tweeledige opdracht kreeg: het actuele geldconflict op te lossen, maar vooral: de schaatssport opnieuw in te richten en daarbij een nieuw, duurzaam evenwicht vinden tussen de belangen van de belangrijkste partijen: atleten, merkenteams, gewesten, verenigingen en de KNSB.


Op 1 oktober 2016 trad het bestuur van de KNSB af en werd een Raad van Toezicht geïnstalleerd. Omdat de Convenantengroep formeel geen onderdeel is van de KNSB en onduidelijk was wat de status zou zijn van haar adviezen, is vervolgens op voorstel van Pieter de Kroon van de Raad van Toezicht een nieuwe commissie ingesteld, de zogenaamde Expertgroep, met daarin naast de KNSB een evenredige vertegenwoordiging van alle partijen uit de Convenantengroep, met als opdracht het schaatslandschap bestuurlijk en organisatorisch opnieuw in te richten. In januari is de Expertgroep volop aan de slag gegaan, met als resultaat het rapport ‘Een gezonde schaatstoekomst’, dat zowel een advies voor een duurzame inrichting van de schaatssport bevat als een reeks aanbevelingen om de KNSB van faillissement te redden. Op 20 mei jl. werd het rapport integraal door de Ledenraad van de KNSB goedgekeurd.


Al sinds de komst van de Sanex-ploeg van Rintje Ritsma in 1995 worstelt de schaatssport met hetzelfde probleem: hoe stem je top- en breedtesport op elkaar af? Hoe kun je ze naast elkaar positioneren, maar bestuurlijk uit elkaar halen? Tweede belangrijke kwestie is de vraag: hoe komen we van een directieve tot een dienende KNSB? Hoe turnen we het bondsbureau om tot een instantie die tussen de partijen staat in plaats van erboven?


Geen enkele reden om daar namens de bond nog een eigen geldverslindend topsportprogramma aan toe te voegen.

Over die vragen heeft de commissie Schenk zich een jaar of tien geleden ook al gebogen. Een van de belangrijkste aanbevelingen van die commissie was de topsport te verzelfstandigen. Die aanbeveling heeft de Expertgroep overgenomen, door de introductie van de nieuwe entiteit Topsport & Commercie, waar alle profsport wordt ondergebracht. In de praktijk functioneert het trouwens al zo. De merkenteams zijn het equivalent van de BVO’s in het voetbal: zelfstandige bv’s, met een eigen waarde en eigen topsportprogramma’s. Geen enkele reden om daar namens de bond nog een eigen geldverslindend topsportprogramma aan toe te voegen. De breedtesport moet volgens ons voor 90 procent gedragen worden door vrijwilligers. Waarom zou alles zo kostbaar moeten zijn? Er zijn genoeg vrijwilligers die ook professionals zijn. Met die uitgangspunten kun je top- en breedtesport prima onderbrengen in één organisatie.


In de tien jaar die sinds publicatie van het rapport Schenk zijn verstreken, is er niet alleen niet hervormd maar is ook het vermogen van de KNSB volledig verdampt. Het weerstandsvermogen van de bond bedraagt op dit moment nog maar 1,3 miljoen euro. De begroting voor dit seizoen gaat weliswaar uit van een kleine winst, maar daar staan posten op die niet gedekt zijn. Dat is onverantwoord. Omdat we het ons niet kunnen permitteren dat de KNSB failliet gaat, moet er naar mening van de Expertgroep dit seizoen 1.050.000 euro worden bezuinigd. In het rapport wordt ook aangegeven waar die bezuinigingen gevonden kunnen worden.


Hoe kun je dienstbaar zijn aan hun belangen en de schaatssport in zijn algemeen, als je weet dat jouw salaris bijdraagt aan het faillissement van de bond?

Allereerst kan 250.000 bezuinigd worden op betaling van het topmanagement van KNSB, een bezuiniging die al goeddeels is bereikt door het vertrek van directeur/ bestuurder Theo Fledderus. Uiteraard moet Fledderus vervangen worden en moet ook de nieuwe directeur/bestuurder betaald moeten worden, maar niet meer tegen diens salaris. Het gaat bij de KNSB grotendeels om gemeenschapsgeld, c.q. de contributies van verenigingen en leden. Hoe kun je dienstbaar zijn aan hun belangen en de schaatssport in zijn algemeen, als je weet dat jouw salaris bijdraagt aan het faillissement van de bond?


De rest van het geld wil de Expertgroep vinden door alle partijen in het schaatsen, naast hun reguliere betalingen, om een extra solidariteitsbijdrage te vragen. 100 duizend euro moet komen vanuit de gewesten, door verhoging van hun contributiegelden. Die verhoging is overigens niet incidenteel, maar structureel en vast, en gaat dus gelden voor alle komende jaren. De solidariteitsbijdragen van de andere stakeholders zijn wel eenmalig. 25 duizend vragen we aan de sponsors van de teams. Dus niet hun ploegen, maar de eigenaars c.q. naamgevers persoonlijk. Die betalen ieder 25 duizend, maakt samen 125.000 euro. Eenzelfde bedrag moet komen van de KPN Telecom als hoofdsponsor van de KNSB.


Met het Schaatser van het Jaar-gala dat straks na de Olympische Spelen het seizoen afsluit, hopen we eveneens een paar ton op te halen. Alle partijen, organisaties, media, etcetera in het schaatsen kunnen op dat gala à 8.000 euro een tafeltje kopen en daar met 8 of 10 man aanzitten. 100 tafels maken 800.000 euro. Daar moeten nog wel een paar ton kosten vanaf, maar zo kan iedereen die het schaatsen een goed hart toedraagt de toekomst van de sport helpen bestendigen. Op dat Gala wordt ook een veiling georganiseerd, bijvoorbeeld van de schaatsen waarmee Kramer of Bergsma in PyeongChang op de 10 kilometer hopelijk Olympisch goud winnen. Het geld dat je daarmee ophaalt kun je zien als de belangeloze inbreng van de atleten.


De Expertgroep heeft bedongen dat de directeur/bestuurder die deze zomer benoemd wordt, akkoord moet gaat met het rapport. Hij of zij moet dus niet alleen de bezuinigen realiseren, maar ook de overige adviezen uitvoeren. De Expertgroep wil de sollicitatiecommissie met raad en daad terzijde staan om tot de juiste keuze te komen. En ook de aanstaande directeur/bestuurder zal op ons kunnen blijven rekenen. Alleen door er samen de schouders onder te zetten, krijgen we een duurzame schaatssport.


Foto: Flickr

  • Bert
    Door: Bert Jonker
    Bert Jonker (1966) is directeur/eigenaar van CLAFIS Ingenieus, een ingenieursbureau dat sinds de oprichting in 2004 is uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 450 medewerkers verspreid over 7 vestigingen door heel Nederland. Jonker bekleedt daarnaast diverse bestuursfuncties in met name de sportwereld.


    Pijl
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Opiniemakers

Robert Geerlings
6 juni 2016
Pijl
Robert Geerlings begeleidt en adviseert vanuit zijn professie als advocaat topvoetballers,...
Hans den Oudendammer
26 juni 2014
Directeur Rotterdam Topsport
Pijl
Directeur Rotterdam Topsport
Koen Breedveld
25 juni 2014
Directeur Mulier Instituut
Pijl
Na ruim tien jaar vertrekt Koen Breedveld als directeur-bestuurder van het Mulier Instituu...

Laatste nieuws

22 maart 2018
Skills Garden brengt Athletic Skills Model naar beweegplek voor iedereen
Pijl
Hoe kan de openbare ruimte zo worden ingericht dat inwon...
22 maart 2018 // Ondernemerschap
20 maart 2018
AZ scoort met datagedreven marketing
Pijl
Erkenning voor de prestaties op het veld krijgt AZ door haar afwezigheid in de Europa Leag...
20 maart 2018 // Voetbal
19 maart 2018
Nederlandse Sportraad brengt advies uit over het sportakkoord
Pijl
Onder de titel ‘Akkoord met ambitie’ (ondertitel: Startadvies sportakkoord) heeft de Natio...
19 maart 2018 // Overheid

Partnernieuws

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Gemeente Den Haag, Watersportverbo...
Arko Sports Media Congres Optimaal Herstel: toegepast in sport, gezondheidszorg en bedrijfsle...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Sport & Zaken European Company Games komen naar #Arnhem2021!
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Hogeschool Rotterdam Opleiding SportMarketing & Management tekent samenwerkingsovereenkomst met ...
Improve Your Business English Engelse netwerkvragen die scoren