Verbinden is de sleutel tot (meer) succes

8 maart 2017 // KNVB // Door: Thomas Schoot
Verbinden is de sleutel tot (meer) succes
Het is voor verenigingsbestuurders vooral belangrijk om in te zetten op sfeer en onderlinge verbindingen.
Welke relatie is te ontdekken tussen het functioneren van een organisatie enerzijds en de prestaties van een vereniging anderzijds? En wat betekent dit voor het besturen van een vereniging? Vorig jaar waren dit de vragen van mijn afstudeeronderzoek waarmee ik voor het eerst kennis maakte met de afdeling Research & Intelligence (R&I) van de KNVB. Dit onderzoek maakt deel uit van het KNVB vervolgonderzoek van ‘back 2 basics’, dat onder leiding staat van Berend Rubingh en Sjors Brouwer, en plaatsvindt in samenwerking met Tilburg University. Sinds februari 2017 ben ik de nieuwe onderzoeker op de afdeling R&I. Graag stel ik me via mijn afstudeeronderzoek voor. 

De KNVB doet al langer onderzoek naar het functioneren van verenigingen, middels back 2 basics. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, schreef er bovendien laatst een column over. Voor veel verenigingen is het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. Daarnaast staan veel verenigingen voor uitdagingen zoals financiële problemen, lagere overheids- of gemeentelijke subsidies, gebrek aan toewijding en betrokkenheid op lange termijn van leden en vrijwilligers. Dit betekent dat het voor verenigingen steeds belangrijker is om goed georganiseerd te zijn om te kunnen voortbestaan. Op welke manieren verenigingen georganiseerd zijn en of een 'goede' organisatie verenigingen helpt de uitdagingen aan te gaan was het onderwerp van mijn onderzoek.

Goed functioneren

De eerste vraag van het onderzoek zat in de kunst om goed functioneren te kunnen meten. De KNVB kent ruim 3.000 clubs, met grote verschillen in ledental en aantallen teams. Grote verenigingen vergen een ander type organisatie dan kleine. Een vereniging functioneert daarom in de opvatting van dit onderzoek goed als het in staat is om datgene te faciliteren, ondersteunen en bereiken wat ze beoogt. Bijvoorbeeld in de vorm van een beleidsplan (strategische planning) en de manier van uitvoeren (interne procedures en communicatie). Maar ook de cultuur van de vereniging (verenigingscultuur en sfeer) of hoe met vrijwilligers wordt omgegaan (human resourcesmanagement, zie figuur 1). Uiteindelijk bepalen de leden hoe tevreden zij zijn over de organisatie van de vereniging. Ook hebben goed functionerende verenigingen vaak de financiële huishouding op orde en komen er minder vaak ongeregeldheden voor (sociale sport prestaties in figuur 2).


Figuur 1: Organisationeel’ functioneren (afgeleid van de Knop en collega’s, 2004).Figuur 2: Prestatiedimensies


Sfeer

Ondanks een relatief ingewikkeld model, waren de resultaten vrij simpel. Het is voor verenigingsbestuurders vooral belangrijk om in te zetten op sfeer en onderlinge verbindingen. Verenigingen die hier meer oog voor hebben komen tot betere prestaties en meer tevreden leden. Veel verenigingen zijn geneigd om te focussen op plannen en strategieën, terwijl voor veel leden geldt dat juist het menselijke, ofwel het verenigen, het belangrijkste is. Een belangrijke toevoeging is dat het niet alleen gaat om de interne focus (dus op de huidige leden), maar ook om de samenwerking met partijen in de omgeving waar de vereniging gevestigd is. Een extern positief imago draagt bij aan een goed gevoel van de leden. Zij zullen positief praten over de vereniging met mensen buiten de vereniging die daarop weer positief zullen reageren. Door een positieve sfeer en extern imago neemt niet alleen de ledentevredenheid toe, maar zien we ook dat clubs vaak sportiever gedrag vertonen tijdens wedstrijden en ook in financieel opzicht beter presteren. In een tijd van individualisering ligt de kracht van de vereniging in de focus op saamhorigheid en het gevoel van één zijn.


Met dank aan: Laura Jonker, Mirjam Admiraal, Sjors Brouwer en Tilburg University.


 • Thomas
  Door: Thomas Schoot
  Thomas Schoot is onderzoeker op de afdeling Research & Intelligence van de KNVB.


  Pijl
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
 • Nog geen reacties aanwezig.

Powered by

 
 • Met ruim 1,2 miljoen leden en meer dan 500 medewerkers is de KNVB de grootste sportbond van Nederland

 • Mensen verenigen om van voetbal te genieten, een leven lang. Voor het elkaar, voor het spel, voor de toekomst. Voetbal om van te houden: dit is ook de centrale gedachte in het KNVB beleidsplan 2014-2018

 • Vanuit de afdeling Research & Intelligence amateurvoetbal (R&I) deelt de KNVB regelmatig de laatste 'facts and figures' op Sport & Strategie

Laatste nieuws

19 september 2018
Pijl
In het hele land zijn initiatieven om ouderen meer aan ...
19 september 2018 // Overheid
18 september 2018
Ode aan de Sportvereniging door Pieter Winsemius:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
18 september 2018 // Bonden
17 september 2018
Healthy Football League laat fans strijden om titel 'Gezondste club van Europa'
Pijl
De UEFA maakte afgelopen week bekend te denken over een ...
17 september 2018 // Voetbal

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNSB, Gemeente Dordrecht en Instituut Spo...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?