‘Sportartsen moeten veel dichter bij de praktijk van de sport betrokken worden’

11 september 2017 // Opinie // Door: Rhijn Visser
‘Sportartsen moeten veel dichter bij de praktijk van de sport betrokken worden’
Ik zal niet zeggen dat je op je hoogtepunt moet stoppen, maar zo voelt het wel en beetje. We hebben in 2014 ons voornaamste doel bereikt: sportgeneeskunde als medisch specialisme erkend krijgen. Natuurlijk, er zijn altijd weer nieuwe doelen, maar die laat ik nu over aan een ander die er misschien een andere, betere kijk op heeft. Toch vertrek ik met pijn in het hart, want ik heb het voorzitterschap altijd met veel plezier gedaan.

Wat betreft die nieuw doelen: nummer een is dat we graag zouden zien dat er voor de sportgeneeskunde een eigen ‘verrichtingenlijst’ komt. Toen we erkend werden als specialisme is ervoor gekozen ons geen eigen verrichtingenlijst te geven, maar sportgeneeskunde onder te brengen op de verrichtingenlijst van andere specialismen als orthopedie, de longgeneeskunde, cardiologie etc. Dat leek in eerste instantie een aardige oplossing, want zo konden we in ieder geval onze diagnoses kwijt. Maar als je onder een ander specialisme valt, ben je niet herkenbaar; dan kun je voor ziekenhuizen, klinieken, behandelcentra en uiteindelijk ook voor de patiënt je specifieke kennis en meerwaarde niet aantonen. 

Daarnaast is er een betalingsprobleem. Veel ziekenhuizen, klinieken en behandelcentra hebben een omzetplafond; door onze komst moet het beschikbare budget ineens verdeeld worden over meerdere specialismen. Hetzelfde geldt voor de verzekeraars: ze willen de zorg die we als sportartsen bieden wel inkopen en inpassen, maar budgetneutraal, het mag niet leiden tot hogere kosten. Kortom, we zijn wel erkend als specialisme - zeker door de collega-specialisten die graag met ons samenwerken - maar moeten knokken om gezien te worden en knokken voor onze omzet. Een eigen, officiële verrichtingenlijst voor de sportgeneeskunde is de oplossing. Zo’n lijst houdt in dat bepaalde verrichtingen bij sportartsen móeten plaatsvinden en niet langer ondergeschoven mogen worden bij of deel uitmaken van andere specialismen. 

Nederland telt 150 sportartsen en die kunnen niet heel Nederland in beweging krijgen. Maar als sportartsen zouden we sturend en adviserend kunnen zijn richting de huisarts.

Tweede kwestie is exercise as medicine, beweging als medicijn. Daarmee doel ik op de vraag: kun je beweging als recept voorschrijven en wie verzorgt dan het recept? Nederland telt 150 sportartsen en die kunnen niet heel Nederland in beweging krijgen. Maar als sportartsen hebben wij wel de kennis en kunde over dit onderwerp en daarin zouden we sturend en adviserend kunnen zijn richting de huisarts: bij die en die aandoening kunt u het beste dit of dat beweegrecept voorschrijven. Ook kunnen we voor hem of haar nieuwe wetenschappelijke inzichten vertalen. Dat is nu eenmaal onze expertise en die wordt nog veel te weinig aangeboord. 

Beweging is een heel goedkoop en effectief medicijn, met weinig bijwerkingen. Als sportartsen zijn wij niet de eigenaar van dat medicijn, maar we kunnen wel een belangrijke schakel zijn in de overdracht van kennis. Die rol nemen we graag op ons en we hebben daartoe ook al een aanzet gedaan door het bouwen van een huisartsenplatform. Huisartsen kunnen daarop inloggen en informatie vinden over sportgeneeskunde. Exercise as medicine kan daarvan een belangrijk onderdeel zijn. Met de mogelijkheid tot terugkoppeling: een huisarts loopt tegen een probleem aan waarvoor hij geen adequaat beweegadvies heeft en kan ons dan vragen een en ander uit te zoeken. Zo ontstaat een kennistransfercentrum, met een constante stroom van kennis van boven naar beneden en van beneden naar boven.

Derde heikele kwestie is onze positie ten opzichte van NOC*NSF en de sportbonden. Die hebben niet alleen de opdracht om voor iedereen optimale omstandigheden te creëren om te kunnen sporten, maar dragen ook de verantwoordelijkheid de schadelast die door dat sporten ontstaat, de blessures, zoveel mogelijk te beperken. Mijn pleidooi is sportartsen veel dichter bij de praktijk van de sport te betrekken. Zoals een bedrijf een bedrijfsarts heeft om de schadelast door ziekte zo veel mogelijk te verminderen, zo zouden bonden ons in de arm moeten nemen om, zowel in top- als breedtesport, blessures niet alleen te voorkomen, maar ook sneller en beter te behandelen en zo de blessurelast -in aantal en tijd die met genezing is gemoeid- te verminderen.

In Veilig sporten dichtbij, het beleidsplan van de minister, wordt ons al een bepaalde rol en verantwoordelijkheid toebedeeld, maar bij NOC*NSF zijn wij niet in beeld.

NOC*NSF heeft het vaak over prestatiebevordering en prestatieverbetering. Welnu, uit onderzoek is bekend dat als een sporter drie keer in korte tijd een blessure krijgt, de kans op het halen van zijn niveau is gereduceerd tot 2 procent. Wat ook vaak gebeurt is dat sporters terugvallen in dezelfde blessure. Dat kun je voorkomen door de juiste begeleiding. Wij kunnen daarvoor zorgen want daar zijn we nu juist voor opgeleid! Topsporters hebben vaak een groep professionele begeleiders om zich heen: trainers, inspanningsfysioloog, fysiotherapeut. Wij horen absoluut ook in dat rijtje. In Veilig sporten dichtbij, het beleidsplan van de minister, wordt ons in dit opzicht al een bepaalde rol en verantwoordelijkheid toebedeeld, maar bij NOC*NSF zijn wij niet in beeld. Cees Rein van den Hoogenband, chef van de medische staf van NOC*NSF, wordt als persoon volop erkend, maar zijn positie is niet geborgd. Als organisatie doet de VSG voor NOC*NSF en de bonden niet ter zake. 

Maurits Hendriks heeft in het verleden wel eens kritiek geleverd op het niveau van de sportgeneeskunde in Nederland. Daar was ik pissig over maar ik gaf hem niet helemaal ongelijk. Als je dat niveau wilt verbeteren en de VSG serieus neemt, dan moeten we met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat iedereen, van topsporter tot amateursporter, betere medische begeleiding krijgt. Ik zou graag zien dat onze rol in de sportketen wordt geformaliseerd. Als de VSG, net als de bonden, lid kan worden van NOC*NSF, dan kunnen we op gelijkwaardig niveau communiceren en een gelijkwaardige gesprekspartner zijn.

  • Rhijn
    Door: Rhijn Visser
    Rhijn Visser (50) is geneeskundig specialist en sportarts in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Op 14 september neemt hij afscheid als voorzitter van de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde). Zijn opvolger voor de komende drie jaar is Erik van der Sande, als huisarts met pensioen maar nog wel praktiserend sportarts en voormalig vicevoorzitter van de VSG.


    Pijl
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Opiniemakers

Olivier de Hon
8 november 2016
Pijl
Olivier de Hon is wetenschappelijk beleidsmedewerker van de Dopingautoriteit.
Robert Geerlings
6 juni 2016
Pijl
Robert Geerlings begeleidt en adviseert vanuit zijn professie als advocaat topvoetballers,...
Theo van Seggelen
13 oktober 2015
Pijl
Theo van Seggelen is secretaris-generaal van FIFpro, de i...

Laatste nieuws

23 juni 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij Nevobo, Atletiekunie en Badminton Nederland
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
23 juni 2018 // Bonden
22 juni 2018
Nieuwe EU-werkgroep voor duurzaamheid in de sport
Pijl
Nadat de EU eerder een deskundigenwerkgroep instelde voor de aanpak van matchfixing in voe...
22 juni 2018 // Buitenland
20 juni 2018
Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Pijl
Agterberg BV heeft een vacature als Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport. Lees hieronder meer ...
20 juni 2018 // Ondernemerschap

Partnernieuws

Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij Nevobo, Atletiekunie en Badminton Nederlan...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Zo overtuig je bij het onderhandelen in het Engels