NLSportraad wil haalbaarheid grote sportevenementen vergroten

25 september 2017 // Overheid // Door: Ernst Bouwes
NLSportraad wil haalbaarheid grote sportevenementen vergroten
De Olympische Spelen als stip op de horizon om te inspireren, activeren en ambities te bundelen op sportgebied en andere terreinen. Dat wil de Nederlandse Sportraad als een serieuze optie bekijken, zo bleek bij de presentatie van het werkprogramma. Met het advies een gewaagd doel te stellen wil de raad prikkelen, een gezamenlijke ambitie creëren en samenwerking op gang brengen tussen sport, overheid, bedrijfsleven en andere sectoren. 

De raad is ervan overtuigd dat de kracht van sport op vele terreinen beter kan worden benut en ziet het als zijn taak om hierover te adviseren. De Nederlandse Sportraad is een adviescollege bestaande uit negen leden en een vaste adviseur dat de minister van VWS, het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd kan adviseren, legt voorzitter Michael van Praag uit.

"Als een organisatie een groot sportevenement wil opzetten met een verzoek om een bijdrage van de overheid, dan zouden we een advies kunnen geven. De overheid wil best investeren in sportevenementen, maar niet, zoals in het verleden, door miljoenen over te maken naar een sportbond. Op die manier kan iedereen een toernooi organiseren. De raad zou graag voorstellen voor grote sportevenementen zien, eventueel voortkomend uit particulier initiatief of het zakenleven, duurzaam en innovatief. Waarbij de overheid als sluitpost dient met logistieke bijdragen, politie-inzet of eventueel geld. Dan vraagt de minister naar onze mening, waar we dan op grond van onze onderzoeken een advies over kunnen geven."

Regenjacks

De raad wil daarnaast onderzoeken in hoeverre het overheidsbeleid de private investeringen van burgers en bedrijven in de sport belemmert. "Bonden en organisatoren ondervinden soms knelpunten", constateert Van Praag. "Zo kan een belastinginspecteur autonoom beslissen, waardoor een fiscale beslissing in de regio Utrecht anders kan uitvallen dan in Maastricht. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk: de KNVB kwam bij de organisatie van het Vrouwen EK voor een vreemde situatie te staan. De fiscus bepaalde dat de regenjacks van de vrijwillige verkeersregelaars onder de inkomstenbelasting zouden vallen als zij deze mochten houden. Om die administratieve rompslomp te voorkomen, kreeg ieder stadion een opslagruimte voor de jassen. De regelaars kwamen deze 's ochtends halen en brachten ze iedere avond terug. Het kostte de organisatie weer extra personeel om die operatie te regelen. Dat is een voorbeeld van een maatregel die de raad op korte termijn wil onderzoeken om aan de minister voor te kunnen leggen."

Subsidie tegenover belastinginkomsten

Een ander punt is de interdepartementale samenwerking, aldus voorzitter Van Praag. "Bij sport denk je automatisch aan VWS, maar bij de evenementenorganisatie zijn ook contacten nodig met andere departementen. We willen de interdepartementale samenwerking bij grootschalige sportevenementen verbeteren. Als voorbeeld noem ik opnieuw voetbal, omdat ik daar nu eenmaal ervaring mee heb. Bij de kandidatuur voor het WK 2010 vroegen we een bijdrage van VWS om het te organiseren. Tegenover de subsidie van VWS zou een aanzienlijk bedrag aan btw en vennootschapsbelasting binnenkomen. Deze inkomsten waren voor beide departementen echter geen argument om wel of niet met het bid mee te gaan. Wij willen onderzoeken of dat in de toekomst anders kan."

Draagvlak

De raad adviseert gezamenlijke ambities vast te leggen in een nationaal sportakkoord. "Dat is een stevig en langdurig partnership van sport, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, (grote) steden en overheid met een gedeelde, integrale langetermijnvisie", aldus Van Praag. "Zo kun je tevens het draagvlak onder de bevolking vergroten."

Eind 2017 brengt de NLsportraad adviezen uit over de vergroting van de economische en maatschappelijke waarde van grote sportevenementen en over optimalisering van de randvoorwaarden bij grote sportevenementen. In algemene zin vertaalt de NLsportraad deze adviezen in 2018 in een nieuw beleidskader en in handvatten voor de praktijk.


Laatste nieuws

21 juli 2018
Droombaan in het buitenland?
Pijl
Eén van de vele fantastische aspecten van sport is de natuurlijke manier waarop he...
21 juli 2018 // Ondernemerschap
20 juli 2018
Criminele weldoeners dringen sportclubs binnen om imago op te poetsen
Pijl
Een op de drie gemeenten kampt met criminele weldoeners. Zij gebruiken hun illegaal verkre...
20 juli 2018 // Voetbal
18 juli 2018
Met Walk Challenge 2020 geeft KWBN de wandelsport een olympisch tintje
Pijl
Na een afwezigheid van zes jaar keert de Walk Challenge terug op de agenda van de avontuur...
18 juli 2018 // Bonden

Partnernieuws

Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?
Accres