Wat gaat de verruiming van de btw-vrijstelling betekenen voor de sport?

21 november 2017 // Overheid // Door: Leon Janssen Lok
Wat gaat de verruiming van de btw-vrijstelling betekenen voor de sport?
Nederland heeft in zijn fiscale regelgeving staan dat de diensten van een sportvereniging aan de leden zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
Begin deze maand werd bekend dat het kabinet het Sportbesluit gaat aanpassen. De btw-vrijstelling wordt verruimd en hoewel dat in eerste instantie positief klinkt, heeft dat aanzienlijke gevolgen voor het gebruik van sportaccommodaties. Maar wat betekent deze wijziging nu precies en welke alternatieven zijn er voorhanden? 

Het zat er al een paar jaar aan te komen, maar begin november ging de kogel dan toch echt door de kerk: het Sportbesluit moet worden aangepast. Oftewel: de btw-vrijstelling moet worden verruimd, zo liet minister Hoekstra van Financiën weten middels de Startnota van het kabinet-Rutte III waarin de vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord is opgenomen. 

Compensatie van 241 miljoen euro

Al ruim vijftien jaar houdt het Sportbesluit en de btw-teruggaaf de gemoederen aardig bezig, en daar wordt zoals het er nu naar uitziet, per 1 januari 2019 een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. "Dit is voor het eerst dat er echt een datum wordt genoemd", zegt mr. drs. Ronald Brouwer van Caraad Belastingadviseurs. Brouwer is regelmatig spreker op kennisdagen van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van sport en belastingen. "Het blijft echter een beleidsvoornemen, dus met de nodige maatschappelijke druk kan er zomaar van verder uitstel sprake zijn", nuanceert hij de plannen vervolgens enigszins. De kans daarop lijkt echter niet zo groot te zijn, nu de VSG liet weten begin volgend jaar in overleg te gaan met de ministeries van VWS en Financiën over een overgangsregeling. Het kabinet heeft immers altijd aangegeven de maatregel niet te beschouwen als een bezuiniging. In de Startnotitie wordt aangegeven dat het om een bedrag van 241 miljoen euro gaat, waarvan de VSG aangeeft dat dat verdeeld is in 153 miljoen voor gemeenten en 88 miljoen voor sportverenigingen. 

Verruiming vanwege Europese regelgeving

Een verruiming van de btw-vrijstelling dus, hoe kan het dat dat ongunstig is voor de sport? Brouwer legt uit: "Verhuur van een accommodatie is btw-vrijgesteld. In het Sportbesluit is gesteld dat als een exploitant een sportaccommodatie ‘ter beschikking stelt’ en voldoende aanvullend dienstbetoon (zoals het beheren en onderhouden van de accommodatie) verricht, er dan gesproken wordt van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Er is dan sprake van meer dan alleen verhuur. Vanaf dan dient er btw te worden betaald over gebruikersvergoedingen, maar bestaat er ook recht op aftrek van inkoop-btw. Omdat de eerste onder het lage tarief valt (nu nog 6%) en de tweede onder het hoge (21%), is dat dus heel voordelig voor exploitanten." Het Stockholm Lindöpark-arrest was in 2001 aanleiding voor het Sportbesluit, dat volgens de opstellers ook ten doel had ‘de sportdeelname te stimuleren’. Nu gooit een andere Europese zaak echter roet in het eten.

Bridport-arrest

Veel gemeenten stellen sportvelden en andere sportaccommodaties momenteel ter beschikking. In veel gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van een beheersstichting. Nederland heeft in zijn fiscale regelgeving staan dat de diensten van een sportvereniging aan de leden zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Brouwer: "Een gemeente en een stichting hebben geen leden, dus op het moment dat die een sportaccommodatie ter beschikking stellen, valt dat in de btw-sfeer. Maar nu heeft het Europese Hof van Justitie naar aanleiding van het Bridport and West Dorset Golf Clubarrest eind 2013 gesteld dat btw-vrijstelling ook moet gelden voor diensten aan niet-leden. Nederland gaat daar nu zijn wetgeving op aanpassen. Enerzijds is dat logisch omdat Europa gedeeltelijk wordt gefinancierd door btw-afdrachten. Bovendien heeft het ministerie in de afgelopen jaren diverse procedures waarbij men misbruik van recht probeerde aan te tonen verloren. Anderzijds vragen wij ons als belastingadviseurs af of het echt wel nodig is om ons aan te passen aan de Europese wetgeving. Een recent arrest, het Brititsh Film Institute arrest, biedt namelijk aanknopingsmogelijkheden om de wetgeving zo aan te passen dat btw-belaste ter beschikkingstelling mogelijk blijft."

Coöperaties als escape?

Hoe dan ook, als het Sportbesluit wordt aangepast, betekent dat dat ook het in gebruik geven van sportaccommodaties aan verenigingen of stichtingen voortaan vrijgesteld is van btw. En daarmee komt dus ook het recht op terugvordering van inkoop-btw te vervallen. "Tenzij de exploitant een winstbeogende partij is of wordt",  geeft Brouwer aan. Daar lijkt een escape te liggen voor de sport: de wetgeving geeft aan dat de vrijstelling geldt voor exploitanten die geen winst beogen. "Je zou dus kunnen denken aan nv’s of bv’s, of – en dat is voor de sport meer voor de hand liggend – coöperaties. Die kunnen een zodanige vergoeding aan verenigingen vragen dat ze een kleine winst maken. Toch lijkt het ons verstandig eerst maar eens af te  wachten wat er nu verder gebeurt. Hoe ziet de reparatiewetgeving er precies uit, wat voor een overgangsregelingen komen er en voor welke vorm van compensatie wordt gekozen? Krijgen alle individuele gemeenten en stichtingen bijvoorbeeld compensatie of gaat dat middels een toevoeging aan het btw-compensatiefonds? Er zijn nog veel onzekerheden, maar wij zijn bang dat de compensatie hoe dan ook ontoereikend zal zijn en misschien komt er in de toekomst ook nog wel een plafond op. Maar goed, als er wel volledige compensatie plaatsvindt, dan is er natuurlijk weinig aanleiding voor gemeenten om zaken anders te gaan organiseren." 

Brouwer besluit met een aantal adviezen voor nu: "Blijf vooral je btw terugvragen, haal investeringen waar mogelijk naar voren en als je toch al bezig was met een extra rechtspersoon, maak er dan in ieder geval een van met een winstoogmerk."


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

17 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Rudmer Heerema:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
17 augustus 2018 // Bonden
15 augustus 2018
Sportimpuls geeft ouderensport in Lisse een zetje in de rug
Pijl
Lisse is een sportief dorp in de Bollenstreek. Toch is het aanbod voor 65-plussers matig,...
15 augustus 2018 // Overheid
14 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Jacques Brinkman:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
14 augustus 2018 // Bonden

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?