Met burgerinitiatief een zwembad realiseren bepaald geen abc’tje

21 juni 2017 // Ondernemerschap // Door: Leon Janssen Lok
Met burgerinitiatief een zwembad realiseren bepaald geen abc’tje
Twee gemeenten waren de laatste weken in het nieuws met burgerinitiatieven om een zwembad te realiseren. Zowel in Culemborg als in Abcoude in De Ronde Venen hield en houdt de discussie de gemoederen aardig bezig. Burgerinitiatieven zijn hot in gemeenteland, maar zeker als het gaat om dit soort omvangrijke projecten, zijn communicatie, afspraken over rollen en verantwoordelijkheden én heldere verwachtingspatronen van het grootste belang.   

Sinds januari 2016 beschikt Culemborg over een nieuw zwembad, genaamd De Waterlinie. Een zwembad volgens het concept van 2521 Gewoon Zwemmen: een ‘basic’ bad, dat grotendeels gedragen wordt door vrijwilligers. Het bad kwam er op initiatief van lokale verenigingen, maar de totstandkoming ervan is voor de Culemborgse politiek aanleiding geweest om nog eens kritisch te kijken naar waar het in de toekomst beter kan als het gaat om dit soort trajecten.   

Buitenspel   

Toen in 2013 definitief duidelijk werd dat een renovatie van het bestaande zwembad De Meer niet haalbaar bleek en dat een alternatief in de vorm van een 2521-bad eveneens  een onaanvaardbaar financieel risico met zich meebracht, waren het de verenigingen die opstonden en aanboden het 2521-plan alsnog tot een haalbaar plan te maken. Dat lukte uiteindelijk, maar het bleek een proces van waarin achteraf gezien veel zaken beter hadden gekund, zo concludeerde een speciaal in het leven geroepen evaluatiecommissie onlangs. Die commissie, bestaande uit gemeenteraadsleden, stelde een feitenrelaas op, hield een enquête en voerde een groepsgesprek met betrokkenen. Belangrijkste conclusies? De gemeente had eindverantwoordelijk moeten blijven en ondersteuning moeten blijven bieden. De inzet was goed, maar veel mensen voelden zich buitenspel gezet; de verenigde gebruikers (onder de naam MeerZwemmen) hadden het idee dat hun plannen geen kans meer hadden toen bleek dat de samenwerkende verenigingen (Gebruikersplatform 2521) al in een veel verder gevorderd stadium waren met hun plannen voor het 2521-bad.   

Onvoldoende kaders   

De commissie constateerde ook dat er bij de bouw te weinig mensen met verstand van zaken betrokken waren. Het project werd gedragen door verenigingen, die dat naar eer en geweten deden, maar niet altijd op de meeste effectieve manier. Het was niet altijd duidelijk wie wat moest doen en er ontstond bij de uitvoering af en toe onenigheid. Een van de aanbevelingen luidt dan ook om in het vervolg bij burgerinitiatieven één deskundige aan te wijzen die onafhankelijk is en voor iedereen het aanspreekpunt is; een hoofdaannemer met enig mandaat. En naast financiële kaders zou een raad ook kaders moeten meegeven met betrekking tot communicatie en organisatie. Maar eind goed al goed, Culemborg beschikt (weer) over een zwembad en daar is het merendeel van de bevolking gewoon blij mee. Met de evaluatie van Culemborg zou Abcoude wel eens haar voordeel kunnen doen, mocht het tenminste zo ver komen dat de gemeenteraad daar overstag gaat voor de plannen van inwoners. En dat is nog niet gezegd, want het college van het dorp in het uiterste noordwesten van de provincie Utrecht, raadt het af. Sinds 1 januari 2016 is het oude zwembad in Abcoude – dat met de naam Het Meerbad al opvallend veel leek op het Culemborgse bad De Meer – gesloten. De discussie over een nieuw bad woedt al jaren en lijkt binnenkort tot een climax te komen. Al sinds 2012 voert de Stichting Zwembad Abcoude actie om het Meerbad in eerste instantie open te houden, in tweede instantie later te laten sluiten en uiteindelijk om te komen tot een nieuw zwembad. De stichting trok alle registers open: inwoners en lokale partijen bleken € 32.000 in te kunnen brengen en de gemeente liet een adviesbureau een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.   

Borgstelling te risicovol    

Toen dat allemaal niet tot resultaat leidde, sloegen de stichting en de Stichting Abcoude Sport, die zich sterk maakte voor een nieuwe gymzaal voor het bewegingsonderwijs, de handen ineen. De twee partijen slaagden erin een sluitende businesscase op te stellen voor een sportgebouw met twee gymzalen en een zwembad. Het plan werd ingediend en de initiatiefnemers verzamelden zo’n 3.000 handtekeningen bij hun achterban. Bovendien lieten de stichtingen berekenen dat de jaarlijkse maatschappelijke baten van een sportgebouw mét zwembad 2,5 keer zo groot zijn als de jaarlijkse meerkosten voor een sportgebouw zonder zwembad. Ondanks dat acht het college de borgstelling van ongeveer € 7 miljoen euro te risicovol. Het laatste woord is nu (voorlopig?) aan de gemeenteraad.    

Zelfs met goede communicatie en een door lokale groeperingen opgesteld plan, hoe goed onderbouwd ook, is er geen garantie dat een initiatief ook daadwerkelijk tot uitvoering gaat komen. Zeker het bouwen van een zwembad middels een burgerinitiatief is bepaald geen abc’tje, zelfs niet in Abcoude…


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

23 november 2017
De internationale sportweek van S&S: Gezonde voeding centraal op Spotlight Night
Pijl
De Sacramento Kings zijn het basketballseizoen niet goed begonnen als hekkensluiter van de...
23 november 2017 // Buitenland
22 november 2017
De voetbalweek van S&S: voetbalbestuurder bedreigt getuige in de rechtszaal
Pijl
Afgelopen week begon in New York de strafzaak rond wereldwijde corruptie bij de internatio...
22 november 2017 // Voetbal
21 november 2017
Wat gaat de verruiming van de btw-vrijstelling betekenen voor de sport?
Pijl
Begin deze maand werd bekend dat het kabinet het Sportbesluit gaat aanpassen. De btw-vrijs...
21 november 2017 // Overheid

Partnernieuws

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNGU, Jeugdsportfonds en Rugby Nederland
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Sport & Zaken European Company Games komen naar #Arnhem2021!
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Hogeschool Rotterdam Opleiding SportMarketing & Management tekent samenwerkingsovereenkomst met ...
Improve Your Business English Steenkolengels, no more!