Clubs en gemeenten krijgen minder vaak dispensatie voor hun sportvloeren

24 mei 2017 // NOC*NSF // Door: Edward Swier
Clubs en gemeenten krijgen minder vaak dispensatie voor hun sportvloeren
Het Kwaliteitszorgsysteem zorgt voor de hoge kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland.

Clubs en gemeenten zijn gewaarschuwd. Ze zullen in de toekomst minder vaak dispensatie krijgen voor hun weliswaar goede, maar niet exact aan de afmetingen voldoende sportvloer. Recent is het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties herzien. Gemeenten, bonden, sportclubs, maar ook aannemers, adviesbureaus en keuringsinstituten, hebben daardoor beter inzicht gekregen waar en wanneer wordt gestart met de aanleg, ombouw en renovatie van sportvloeren in Nederland. Het Kwaliteitszorgsysteem zorgt voor de hoge kwaliteit van sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland.


Gevolg van het aangepaste registratie- en beoordelingssysteem is wel dat sportbonden minder vaak dispensatie gaan verlenen voor vloeren en accommodaties die niet exact aan de vereiste afmetingen voldoen. Matthijs de Bruin van NOC*NSF vertelt in het nieuwe nummer van Sportaccom, dat binnenkort verschijnt, over het nieuwe NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem. "Het wordt nu veel makkelijker om de regels te gaan handhaven. Voor nieuwe projecten kun je nu veel beter stellen wat de eisen zijn en naleving daarvan vragen. De sportbonden hebben aangegeven hierop strenger te worden. Dit is ook mogelijk, omdat zij direct op de hoogte zijn als een nieuw project is geregistreerd."


Het kan zijn dat er voor bestaande projecten nog wel dispensatie wordt verleend. Dit is echter geen zekerheid. De Bruin: "Het advies is dan ook om als sportclub de betreffende sportbond direct aan de voorkant te betrekken bij je project."


Er bleek echter – zo onderschreven bonden – geen waterdicht systeem waarbij al vooraf duidelijk werd dat er gebouwd of verbouwd zou gaan worden.

De invoering van een nieuw registratie- en beoordelingsproces leidt, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, tot de toekenning van het NOC*NSF/sportbond certificaat. Dit certificaat is verplicht als je als gemeente of sportclub op de betreffende sportvloer door de bond georganiseerde wedstrijden, voor competitie of een toernooi bijvoorbeeld, wilt laten plaatsvinden.


Nederland heeft veel kwalitatief goede en veilige sportaccommodaties. Het overgrote merendeel van de sportvloeren is uitstekend. Regelgeving én afstemming tussen sport, gemeente en markt in het verleden zorgde ervoor dat in den lande niet zomaar werd gebouwd, maar dat voldaan werd aan vele eisen. De zogeheten Normalisatie is al sinds jaar en dag onderdeel van het Kwaliteitszorgsysteem.

Jaarlijks vinden zo’n 450 nieuwe- én renovatieprojecten plaats. Het maakt het sportlandschap in Nederland nog mooier. Er bleek echter – zo onderschreven bonden – geen waterdicht systeem waarbij al vooraf duidelijk werd dat er gebouwd of verbouwd zou gaan worden. Nieuwe projecten werden, tot verrassing van sportbonden, zomaar begonnen, wie ging verbouwen legde maar zelden zijn oor te luisteren bij een collega-vereniging in het land om te horen of de gekozen ondergrond eigenlijk wel beviel.


Het overzicht van alle nieuwe, ombouw- en renovatieprojecten, onder de noemer 'Sportvloeren in Nederland', werd tot 2015 bovendien allesbehalve adequaat bijgehouden. De huidige lijst met aangelegde vloeren is nu dan ook verre van compleet, omdat projecten uit het verleden daar lang niet allemaal op beland zijn. Het nieuwe registratie- en beoordelingsproces gaat ervoor zorgen dat deze lijst volledig wordt, zodat clubs, bonden en gemeenten, maar ook de marktpartijen, beter inzichtelijk krijgen welke vloer waar is aangelegd. Het nieuwe systeem biedt voor sportbonden, keuringsinstituten en NOC*NSF bovendien beter inzicht in alle lopende sportvloer- en sportaccommodatieprojecten in Nederland.


De Bruin noemt dit nieuwe proces "een win-winsituatie voor de sportbond, clubs én gemeenten."

Met de goedkeuring van het herziene Procedurehandboek van het Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, in februari van dit jaar, zijn zulke verrassingen voortaan tot een minimum te beperken. Matthijs de Bruin van NOC*NSF: "De opdrachtgever – dat kan de gemeente zijn, maar ook een sportclub - van de nieuw- of verbouw van een sportaccommodatie of sportvloer dient de projectplannen voortaan, bij voorkeur vóór de aanbesteding of direct daarna, digitaal te registreren via de website van de NOC*NSF Sportvloerenlijst." De Bruin noemt dit nieuwe proces "een win-winsituatie voor de sportbond, clubs én gemeenten."


Overigens staan niet alle sporten op de Sportvloerenlijst van NOC*NSF. "Er zijn sporten die het zelf hebben geregeld", geeft De Bruin aan. "De zwembond KNZB en de golffederatie NGF hebben bijvoorbeeld hun eigen systemen." Wel op de Sportvloerenlijst staan onder meer voetbal, hockey, tennis, korfbal, atletiek en handbal. Bij universele binnensportaccommodaties – waar bijvoorbeeld volleybal, badminton, handbal, basketbal en zaalvoetbal gebruik van maken – loopt de regie via NOC*NSF, dat in deze gevallen de betrokken sportbonden vertegenwoordigt.


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

15 augustus 2018
Sportimpuls geeft ouderensport in Lisse een zetje in de rug
Pijl
Lisse is een sportief dorp in de Bollenstreek. Toch is het aanbod voor 65-plussers matig,...
15 augustus 2018 // Overheid
14 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Jacques Brinkman:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
14 augustus 2018 // Bonden
10 augustus 2018
‘Vooruitgang en innovatie komen altijd van buitenaf’
Pijl
Prof. Drs. Philip Wagner, oprichter van de Wagner Group, over de kracht van sport, de kuns...
10 augustus 2018 // Bonden // Ondernemerschap

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?