Park Leudal-Oost eerste Open Club Limburg

20 juli 2016 // NGO's // Door: Tessa de Wekker
Park Leudal-Oost eerste Open Club Limburg
Sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur moeten elkaar gaan ontmoeten bij de Open Club Limburg. Illustratie: Roel Meertens.
De eerste Open Club Limburg is een feit. Op Park Leudal-Oost in Neer, gemeente Leudal, werken ruim 10 sportverenigingen samen met het openluchtzwembad, de gemeente, ondernemers, zorg- en onderwijsinstellingen, een kinderdagverblijf en culturele verenigingen. Huis voor de Sport Limburg is initiatiefnemer van het gedachtegoed achter Open Club Limburg en begeleidt de lokale initiatiefnemers van Park Leudal-Oost. "Park Leudal-Oost is officieel gelanceerd als eerste Open Club Limburg, maar op een aantal andere plekken zijn ook goede initiatieven gaande", zegt directeur Jack Opgenoord.

Hij is al een aantal jaar voorstander van het idee van open clubs. Ze zijn volgens hem essentieel om het diverse sportlandschap in Nederland, en in Limburg in het bijzonder, te handhaven. "Het sportlandschap verandert. Er komen andere, commerciële, aanbieders. Veel verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen en vrijwilligerstekorten. Daarnaast wordt er vaak bezuinigd door gemeenten op sport, maar krijgen verenigingen wel allerlei nieuwe taken erbij. In Limburg kampen we daarnaast met krimp van de bevolking. In Nederland hebben we een unieke verenigingsstructuur die belangrijk is voor onze samenleving. Om die structuur te behouden, moet er wel wat veranderen."

Schaalvergroting

Limburg telt zo’n 2700 sportverenigingen. De meeste daarvan zijn klein en op termijn moeilijk zelfstandig in stand te houden. Schaalvergroting is nodig, zegt Opgenoord. En dan heeft hij het niet direct over het samenvoegen van verschillende clubs tot een grote fusievereniging, maar vooral over het formeren van open clubs, waar diverse maatschappelijke partijen samenwerken en vrijwilligers en professionals samen voor een uitgebreid (sport- en beweeg)programma zorgen zodat de open club een centrale plek in de wijk of het dorp inneemt en dat voor verschillende doelgroepen.   

Opgenoord geeft een voorbeeld van hoe het in zijn ogen niet moet. "We hebben in Limburg een aantal heel mooie sportcomplexen. Maar vaak staan daar dan vier kantines van verschillende verenigingen en is er totaal geen samenhang. Er is geen dagprogramma voor bijvoorbeeld senioren, terwijl die makkelijk ’s ochtends terecht zouden kunnen op het complex voor activiteiten." 

Functie in de buurt 

Dat zou anders kunnen, vindt hij. Hij wijst op een aantal prima initiatieven verspreid over de provincie. Soms klein, soms groot. "BMR is een voetbalclub in Mheer die is ontstaan uit een fusie van drie verenigingen. Die club gaat zich richten op senioren door overdag activiteiten aan te bieden en zo een belangrijke functie in de buurt in te nemen. Het is heel kleinschalig, maar dit is wel de kant waar we op moeten."

Lokale verbondenheid

Park Leudal-Oost daarentegen is een groot samenwerkingsverband dat nu nog in de kinderschoenen staat. Sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur moeten elkaar daar gaan ontmoeten. Overdag gaat het complex gebruikt worden door ouderen en onderwijsinstellingen. Bovendien komt er een Sport-BSO. Ook zijn er gesprekken gaande met verschillende zorginstellingen. Zo wordt er bekeken of mensen met een beperking een deel van hun dagbesteding op het park kunnen doen. Ze zouden samen met vrijwilligers van de verenigingen kunnen zorgen voor het onderhoud of de groenvoorziening op het park. Opgenoord: "Een open club is een manier om de lokale verbondenheid te borgen. Maar zo’n open club heb je niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Dat is een proces van jaren." 

Begeleiding open clubs

Huis voor de Sport Limburg begeleidt de betrokken partijen in Leudal-Oost, maar ook andere toekomstige open clubs. "Open Club Limburg is een filosofie en moet een community worden. We willen mensen enthousiast maken en met elkaar in verbinding brengen. We willen Open Clubs verbinden, verrijken en verenigen. Zo hebben we laatst gesprekken gevoerd met een stichting die kan helpen bij het groenonderhoud en hebben we een workshop crowdfunding voor verenigingen georganiseerd. Ook willen we menskracht leveren om programma’s op verschillende open clubs van de grond te krijgen en helpen om vrijwilligers en professionals samen te laten werken. We worden een soort van provinciaal kennisplatform", zegt Opgenoord.   

Een open club is een manier om de lokale verbondenheid te borgen. Maar zo’n open club heb je niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Dat is een proces van jaren. - Jack Opgenoord. 


Ook de samenwerking met gemeenten is essentieel. Huis voor de Sport Limburg vervult een actieve rol in het bij elkaar brengen van de gemeente en de partners in een open club. "De overheid wil dat verenigingen steeds meer zaken zelf doen. Dat kan, maar dan moet je wel een faciliterende overheid zijn. Particuliere initiatieven, of initiatieven van een groep verenigingen, moet je faciliteren. Ook moet de overheid duidelijke kaders meegeven. Niet belemmerend, maar stimulerend om vervolgens burgers de ruimte geven om zelf initiatieven tot stand te brengen."   

Open Club Limburg Leudal-Oost moet een voorbeeld worden, ook al is het werk daar nog lang niet klaar. "Het is ook niet zo dat wat daar werkt, op elke andere plek ook automatisch werkt. Als Huis voor de Sport willen we maatwerk leveren en per gemeente, dorp of vereniging kijken wat mogelijk is en hoe het moet worden aangepakt."Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

21 september 2018
FIFA wil exploderende en dubieuze transfermarkt aanpakken
Pijl
Afgelopen weekend publiceerde de New York Times een int...
21 september 2018 // Voetbal
20 september 2018
Sportimpulsregeling eindigt, maar resultaten projecten bieden perspectief
Pijl
Eind dit jaar stopt de Sportimpulsregeling. Als de dit ...
20 september 2018 // Overheid
19 september 2018
Pijl
In het hele land zijn initiatieven om ouderen meer aan ...
19 september 2018 // Overheid

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNSB, Gemeente Dordrecht en Instituut Spo...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?