(Blijven) voetballen bij een vereniging wordt steeds minder vanzelfsprekend

9 mei 2015 // KNVB // Door: Laura Jonker
(Blijven) voetballen bij een vereniging wordt steeds minder vanzelfsprekend
Foto ©: Flickr (CC) Nikontino
Twee weken geleden heb ik jonge wetenschappers aan het woord gelaten die druk bezig zijn met het in- en uitstroomonderzoek van de KNVB. In deze aflevering ga ik hier verder op in door de complexiteit van het onderzoek aan te geven en over twee weken hoop ik de eerste resultaten te kunnen delen. De KNVB voert elke twee jaar een uitstroomonderzoek uit, omdat dit inzicht geeft in de belangrijkste start- en stopredenen van voetballers. De KNVB krijgt dus inzage in het voetbalplezier van de voetballer; ook is starten en stoppen van invloed op de ledenaantallen.

Het ledenaantal bij een bond is de balans tussen het aantal leden dat start met voetballen en het aantal leden dat besluit hiermee te stoppen. Van nature zijn bonden en verenigingen geneigd om vooral in te zetten op ledenwerving (mensen laten starten met voetballen) en veel minder op ledenbehoud. Ledenwerven heeft echter weinig zin wanneer de achterdeuren tegelijkertijd volledig openstaan. Naast inzicht in het starten met voetballen is een belangrijk doel van het in- en uitstroomonderzoek dus ook inzage krijgen in de stopredenen. 

Voetballen is een keuze

Naar starten en stoppen is al veel onderzoek gedaan. Zo is recentelijk de rol van life-events zoals kinderen krijgen en verhuizen onderzocht evenals de rol van een belemmerende omgeving. De KNVB benadert het starten en stoppen met voetballen echter als een continu keuzeproces waarop verschillende persoonlijke (o.a. gezondheid, plezier, sociale contacten) en omgevingsfactoren (o.a. vrienden die sporten en de accommodatie) van invloed zijn. Meer praktisch betekent dit dat de intentie om te willen voetballen niet noodzakelijkerwijs leidt tot het gaan voetballen, maar een bewuste afweging is. Hetzelfde geldt voor het doorgaan met voetballen of het stoppen. Het model van Busby (1997) geeft dit proces op een goede wijze weer.


Het speelveld

Twee jaar geleden is de KNVB gestart met het indelen van het de start- en stopredenen door onderscheid te maken tussen beďnvloedbare en niet-beďnvloedbare factoren en tussen stopredenen en stopproces. Zo kunnen we het aantal alternatieve keuzes naast voetbal niet beďnvloeden, maar kunnen we bijvoorbeeld wel iets doen aan de kwaliteit van trainers. Twee jaar geleden hebben we geleerd dat het eigenlijk nooit één factor is die bepaalt dat iemand stopt met voetballen (waar dit voor starten vaak wel het geval is). De liefde voor voetbal is vaak zo groot dat er meerdere factoren spelen op het moment dat iemand die keuze daadwerkelijk maakt. Dit betekent dat mensen die besluiten om te stoppen dit meestal niet van de een op andere dag doen, maar dat er sprake is van een stopproces dat meestal langer dan een half seizoen duurt en waarover gesproken wordt met anderen. De trainer is de persoon die het vaakst te horen krijgt dat er twijfel is over het voortzetten van de voetbalcarričre en jonge voetballers bespreken dit uiteraard ook met hun ouders. Uitstromers geven echter aan dat zij zich vaak niet gehoord voelen door de persoon waarbij ze hun twijfel uitspreken. Er is dus ruimte om het stoppen te voorkomen en dit bepaalt onze speelveld.

Zoals aangegeven is de keuze om te starten met voetballen minder complex. Vaak starten mensen omdat zij vrienden hebben die ook voetballen of omdat een familielid al op een vereniging actief is. De verminderde complexiteit is aan de ene kant prettig, aan de andere kant is dit ook een uitdaging. Je wordt als nieuw lid dus vaak gewoon meegenomen naar een vereniging of je kiest de club bij jou om de hoek. Een bewuste keuze voor een vereniging die past bij jou wordt dus meestal niet gemaakt.

Hoppen en shoppen

Maar je ziet ook een grote groep voetballers die niet stopt maar besluit van vereniging te veranderen. Mensen zijn überhaupt steeds minder gebonden aan een club (zie ook het filmpje onderaan de artikel) en gaan hoppen en shoppen om te kijken waar wel voldaan wordt aan de verwachtingen. De KNVB heeft ook interesse in het keuzeproces van deze switchers en maakt onderscheid tussen drie doelgroepen: 1) permanent gestopte voetballers, 2) tijdelijk gestopte voetballers en 3) switchers. Omdat de reactie op het keuzeproces verschilt tussen deze groepen, verschillen ook de redenen (zie tabel). Van de uitstromers is 75% permanent gestopt, heeft 16% gekozen voor een andere vereniging, voetbalt 5% nog wel, maar niet bij een vereniging, is 33% een andere sport gaan doen en sport 25% helemaal niet meer.

De cijfers op een rij

  Aantal uitstromers naar  categorie Voornaamste stopreden naast tijdgebrek en geen  motivatie
 Permanent  gestopt 111.157 Niet leuk meer
 Tijdelijk  gestopt 13.339 School/studie/werk vroeg te veel tijd
 Switcher 23.713 Kwaliteit van de trainingen en slechte communicatie door  de vereniging
* Op basis van het onderzoek in 2012/2013

De keuze van de 25-jarige man

Start- en stopredenen verschillen gigantisch naar leeftijd. Voetbal is bij uitstek een sport waar je jong mee begint en waarin op latere leeftijd blessures een belangrijke reden is om te stoppen. Wanneer we naar het in- en uitstroomonderzoek als geheel zouden kijken, dan trekken we conclusies voor de (gemiddelde) 25-jarige blanke man. Belangrijke stopredenen voor de jongere jeugd (5 t/m 12 jaar) zijn dat zij voetbal niet meer leuk vinden en dus voor een andere sport kiezen. Voor de oudere jeugd (13 t/m 18 jaar) geldt dat zij het niet meer leuk vinden, veelal vanwege een negatieve sfeer in het team en geen leuke teamgenoten. Senioren stoppen meestal door blessures. Vrouwelijke voetballers voeren in vergelijking met mannelijke vaker als reden aan dat zij geen tijd meer hebben vanwege school of studie en dat zij andere interesses hebben gekregen dan voetbal. Verder geldt dat zij die jong beginnen vaak een langere voetbalcarričre hebben (gemiddeld 14 jaar voor mannen en 7 voor vrouwen) en eerder geneigd zijn om na het stoppen toch weer te beginnen (tijdelijk gestopt). 

Zowel uit het model van Busby als uit bovengenoemde motieven blijkt dat het niet alleen achtergrondkenmerken zijn die bepalen wat de stopredenen zijn, maar dat veel motieven een psychologische grondslag kennen. Ook in 2014/2015 voeren "Ik vond voetballen niet meer leuk en "Ik was niet meer gemotiveerd de boventoon. In eerste instantie lijken dit niet-beďnvloedbare factoren en zeggen zij eigenlijk niets. Mensen weten misschien niet zo goed wat allemaal de reden is; de samenloop van meerdere factoren maakt dat zij zeggen "geen zin meer te hebben. Door het gebruik van wetenschappelijke psychologische schalen die de intrinsieke en extrinsieke motivationele factoren en de waarde van beloning in kaart brengen, gaan we deze factoren in 2014/2015 meenemen in het bouwen van profielen. 

One size fits nobody

Permanent gestopt, tijdelijk gestopt of switcher? Pupil, junior of senior? Man of vrouw? Woonachtig in een dorp of in de stad? Intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd? Voetballen op hoog niveau of recreatief? Een greep uit alle factoren die van invloed zijn op de keuze om te starten en te stoppen met voetballen. Duidelijk is dat one size fits all niet (meer) bestaat. Hoewel het onderzoek in 2012/2013 veel kennis heeft opgeleverd, was het vooral een dik rapport waaruit de hoofdlijn gedestilleerd kon worden, maar waarop het lastig bleek om beleid te voeren. De KNVB werkt daarom aan het bouwen van spelersprofielen waarin alle harde variabelen (achtergrondkenmerken), zachte variabelen (psychologische variabelen) en motieven worden meegenomen. Parallel wordt gewerkt aan een verenigingssegmentatie die de KNVB in staat stelt om enerzijds in te spelen op het start- en stopproces en anderzijds (potentiële) voetballers en verenigingen te adviseren welk voetbalaanbod of welke voetbalvereniging het beste past bij de sportieve ambities en verwachtingen. Redenen als "Mijn zoon is gepest en na dit aangegeven te hebben bij de trainer is er niets ondernomen, "Binnen de vereniging is alleen aandacht voor de betere voetballers en "Mijn kind was bang fouten te maken en commentaar te krijgen van medespelers hopen we dan steeds minder vaak te horen.

ZIE OOK: eerdere bijdrages van Laura JonkerFoto header: Flickr (CC) Nikontino

Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Powered by

 
  • Met ruim 1,2 miljoen leden en meer dan 500 medewerkers is de KNVB de grootste sportbond van Nederland

  • Mensen verenigen om van voetbal te genieten, een leven lang. Voor het elkaar, voor het spel, voor de toekomst. Voetbal om van te houden: dit is ook de centrale gedachte in het KNVB beleidsplan 2014-2018

  • Vanuit de afdeling Research & Intelligence amateurvoetbal (R&I) deelt de KNVB regelmatig de laatste 'facts and figures' op Sport & Strategie

Laatste nieuws

19 september 2018
Pijl
In het hele land zijn initiatieven om ouderen meer aan ...
19 september 2018 // Overheid
18 september 2018
Ode aan de Sportvereniging door Pieter Winsemius:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
18 september 2018 // Bonden
17 september 2018
Healthy Football League laat fans strijden om titel 'Gezondste club van Europa'
Pijl
De UEFA maakte afgelopen week bekend te denken over een ...
17 september 2018 // Voetbal

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNSB, Gemeente Dordrecht en Instituut Spo...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?