'Investeer deze kabinetsperiode nog in meer en beter bewegingsonderwijs'

29 juni 2015 // Overheid // Door: Redactie
'Investeer deze kabinetsperiode nog in meer en beter bewegingsonderwijs'
‘De bewegende jeugd heeft de toekomst. Voldoende bewegen helpt om de totale mens gezond te houden. Jong geleerd is oud gedaan, daarom moeten we jongeren meer en beter leren bewegen. Over het belang van meer gym op school wordt veel gesproken, maar daadwerkelijke beweging zien we in deze discussie nog niet. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Meer uren gymles op school verbetert de leerprestaties, voorkomt welvaartsziekten en zorgt voor een beter sportklimaat in Nederland.’     

Dit artikel is een ingezonden opinie van Tweede Kamerleden en opiniemakers uit de sport. Zie onderaan wie deze brief ondertekenden.

'Een gezondere en sportievere samenleving is nastrevenswaardig. De verleidingen om niet te bewegen worden immers steeds groter. Welvaartsziekten nemen als gevolg hiervan toe. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de volksgezondheid maar ook een financieel belang. Een samenleving waarin minder bewogen wordt, zal een groter beroep doen op de zorg.   

Met het huidige bewegingsonderwijs is het helaas op dit moment niet goed gesteld. Bijna de helft van de scholen gebruikt geen vakleerkrachten en twintig procent van de scholen plant slechts één lesuur bewegingsonderwijs per week. Minder dan vijf procent van de scholen roostert drie uur gymles in, wat toch het streven zou moeten zijn om kinderen goed te leren bewegen. Die resultaten zijn bedroevend.

Leren bewegen

Net als rekenen en schrijven is bewegen iets dat je moet leren. Het gaat niet vanzelf. En als we het belangrijk vinden dat alle kinderen – ongeacht hun achtergrond - voldoende leren bewegen dan ligt het voor de hand om dit te organiseren op de plek waar alle kinderen samenkomen, namelijk op school. Zo krijgen álle kinderen – en niet alleen de kinderen van ouders die het nut zien en het geld hebben – de kans om zich te ontwikkelen.   

Als we jongeren op jonge leeftijd enthousiast krijgen voor (bepaalde) sporten dan is de kans groter dat ze deze op latere leeftijd blijven beoefenen. Bovendien vergroot gymonderwijs op de basisschool de kansen dat nieuwe talenten komen bovendrijven. Dat is goed voor de sport in het algemeen maar ook voor de eigenwaarde van kinderen: iedereen is wel ergens goed in.  

Bewegingsonderwijs heeft ook een sociale component. Bij het sporten leren kinderen omgaan met winst en verlies en hoe te presteren binnen een team. Ook is er steeds meer bewijs dat voldoende beweging op school leidt tot betere leerprestaties, een belangrijk argument dat het onderwijsveld toch aan zou moeten spreken.

Het kabinet heeft de ambitie 3 uur gym per week te realiseren, maar met de scholen nu slechts 2 uur per week afgesproken.

Extra gymles

Het kabinet heeft de ambitie 3 uur gym per week te realiseren, maar met de scholen nu slechts 2 uur per week afgesproken. Er is meer nodig, te beginnen met een duidelijke norm van drie uur gymles per week, bij voorkeur met gekwalificeerde vakleerkrachten. Investeer het beschikbare budget daarom vooral in het aanbieden van extra gymlessen door vakleerkrachten. Gemeenten, sportverenigingen en basisscholen kunnen bovendien betere afspraken maken over het delen van sportaccommodaties.   

Wij roepen de staatssecretaris van Onderwijs en de minister van Sport op om nog deze kabinetsperiode te regelen wat leerkrachten, ouders en de sportsector graag willen, namelijk meer én beter bewegingsonderwijs. De samenleving wil graag bewegen en doet nu een beroep op de staatssecretaris om deze noodzakelijke sprong te maken.'

Dit artikel is opgesteld en ondertekend door:
Michiel van Nispen (Tweede Kamerlid voor de SP), Loes Ypma, (Tweede Kamerlid voor de PvdA)
Marc Lammers, (master coach hockey), Foppe de Haan (voormalig leraar lichamelijke opvoeding in basisonderwijs en oud-trainer SC Heerenveen), Erben Wennemars (voormalig topschaatser), Hans van Zetten (sportverslaggever Studio Sport) en Bjørn Boekholt (initiatiefnemer platform 'Meer en beter bewegingsonderwijs).


Foto: MMO Hoogmade
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

15 augustus 2018
Sportimpuls geeft ouderensport in Lisse een zetje in de rug
Pijl
Lisse is een sportief dorp in de Bollenstreek. Toch is het aanbod voor 65-plussers matig,...
15 augustus 2018 // Overheid
14 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Jacques Brinkman:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
14 augustus 2018 // Bonden
10 augustus 2018
‘Vooruitgang en innovatie komen altijd van buitenaf’
Pijl
Prof. Drs. Philip Wagner, oprichter van de Wagner Group, over de kracht van sport, de kuns...
10 augustus 2018 // Bonden // Ondernemerschap

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?