‘In superdiverse steden zijn vroeg of laat alle groepen een minderheid’

7 november 2014 // Wetenschap // Door: Frans Oosterwijk
‘In superdiverse steden zijn vroeg of laat alle groepen een minderheid’
Ramón Spaaij over superdiversiteit en zijn onderzoeksprogramma als bijzonder hoogleraar sportsociologie

"Het onderzoeksprogramma dat ik wil uitvoeren beoogt kennis te ontwikkelen op het gebied van de sociale betekenis van sport in de context van superdiverse steden. Ik zal me daarbij primair richten op de leefwereld en ervaringen van immigranten en andere minderheidsgroepen. De toenemende sociale en culturele diversiteit in grote steden heeft gevolgen voor sociale interacties en voor ongelijkheden en kansen. De antropoloog Steven Vertovec spreekt in dit verband van superdiversiteit, oftewel de diversificatie van diversiteit. Hij doelt niet alleen op de versnippering in de etnische, taalkundige, culturele, religieuze en sociaaleconomische achtergronden van stedelingen, maar ook op de interactie tussen deze verschillende variabelen die bepalen waar, hoe en met wie mensen leven.

Op 12 november wordt Ramón Spaaij, bijzonder hoogleraar Sportsociologie aan de Universiteit van Amsterdam, een leerstoel ingesteld door het Mulier Instituut in Utrecht. In zijn oratie, getiteld 'Samen spelen, samenleven? De sociale betekenis van sport in tijden van superdiversiteit' zal Spaaij ingaan op de sociale en sociologische betekenis van sport en de aanspraken die politiek en beleid op haar maken. Daarnaast ontvouwt hij een onderzoeksprogramma dat zich concentreert op de betekenis van sport in de context van superdiverse steden. 

Superdiverse steden

In Sport & Strategie zei hij daar onlangs het volgende over: "Superdiverse steden zijn steden waar vroeg of laat alle groepen een minderheid zijn. Er bestaat in deze steden geen dominante meerderheidsgroep meer en voor de oude meerderheidsgroep komt geen nieuwe meerderheidsgroep in de plaats. Superdiversiteit heeft dus niet alleen betrekking op mensen in de marge, maar zit in het hele sociale systeem ingebakken. Zij wordt geleefd in de micropolitiek van alledaagse interacties en omgangsvormen; niet alleen in de wijk, in de school of op het werk, maar ook in de sportvereniging, in informele sportgroepen, in het lichamelijk onderwijs en in fitnesscentra. Superdiversiteit biedt kansen voor nieuwe (hybride) bindingen en identificaties, maar roept ook onzekerheid en weerstand op, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wie waarbij mag, kan en wil horen en onder welke voorwaarden of regels.

"Een belangrijke vraag is hoe superdiversiteit wordt geleefd en beleefd in de beoefening en organisatie van sportactiviteiten en wat de gevolgen zijn voor sociale interacties, voor de omgang met verschillen en voor sociale in- en uitsluitingsprocessen. Daarnaast wil ik mijn aandacht richten op de vraag hoe deze ontwikkelingen gevoelens van je (niet) thuis voelen of erbij horen in de sport beďnvloeden en welke mogelijkheden zij bieden voor nieuwe vormen van sociale binding, identiteit en sociale stijging. Het belang van deze vraagstukken zal de komende jaren verder toenemen door de groei en bestendiging van superdiverse sportverbanden in grote steden – binnen sportverenigingen, maar ook informele sportgroepen, projecten, trapveldjes en gemeentelijke en private sportcentra.


Voetbalhooliganisme

Spaaij kreeg de afgelopen jaren bekendheid door zijn promotie en publicaties over voetbalhooliganisme; ook dat onderwerp zal deel uitmaken van zijn onderzoeksprogramma. "Met name het amateurvoetbal is na ernstige geweldsincidenten behoorlijk negatief in de publiciteit komen te staan. Zo negatief zelfs, dat er een nieuw nationaal beschavingsoffensief is ingezet om een veiliger, pedagogisch verantwoord sportklimaat te creëren door ongewenst gedrag hard aan te pakken en gewenst gedrag te stimuleren. Ook de strijd tegen het voetbalvandalisme duurt nog altijd voort, waarbij steeds zwaardere middelen worden ingezet om relschoppers te weren en te straffen.

"Als bijzonder hoogleraar zal ik pogen een analytische brug te slaan tussen supportersgeweld enerzijds en geweld op en rond het sportveld in de superdiverse stadswijk anderzijds. Ik laat me daarbij leiden door vragen als: onder welke sociale omstandigheden vertonen jongeren gewelddadig gedrag in de sport? Wat is hierbij de rol van sociale normen, sociale interacties, emoties, identiteit en mannelijkheid? Maar ook: wat zijn de gevolgen van de regulering en sociale controle van gedrag voor het gevoel je thuis te voelen en erbij te horen onder sporters en toeschouwers? Ook op dit terrein liggen kansen voor het verbinden van vaksociologische met beleidsvragen, anders gezegd, voor een sociologie van de sport die met het gezicht naar de samenleving wordt beoefend.


Curriculum Vitae

Behalve bijzonder hoogleraar Sportsociologie aan de UvA is Spaaij (Den Haag, 1979) associate professor in het College of Sport and Exercise Science van Victoria University in Australië, visiting professor bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en is hij verbonden aan het nationale kennis- en innovatienetwerk Sport & Society. Spaaij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde op het proefschrift Understanding Football Hooliganism (2007). Hij publiceerde onder meer Hooligans, fans en fanatisme (Amsterdam University Press, 2008), The Social Impact of Sport: Cross-Cultural Perspectives (Routledge, 2010), Sport and Social Mobility: Crossing Boundaries (Routledge, 2011) en samen met Ruth Jeanes en Jonathan Magee Sport and Social Exclusion in Global Society (Routledge, 2014). 
Foto's: UVA, Flickr (CC) Laura De Haan & Novosti
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

21 september 2018
FIFA wil exploderende en dubieuze transfermarkt aanpakken
Pijl
Afgelopen weekend publiceerde de New York Times een int...
21 september 2018 // Voetbal
20 september 2018
Sportimpulsregeling eindigt, maar resultaten projecten bieden perspectief
Pijl
Eind dit jaar stopt de Sportimpulsregeling. Als de dit ...
20 september 2018 // Overheid
19 september 2018
Pijl
In het hele land zijn initiatieven om ouderen meer aan ...
19 september 2018 // Overheid

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNSB, Gemeente Dordrecht en Instituut Spo...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?