Structureel een actieve leefstijl voor revalidanten

8 december 2014 // NGO's // Door: Onbeperkt Sportief
Structureel een actieve leefstijl voor revalidanten
Foto: Rachelle Photography
Hoe blijft iemand actief, ook na een revalidatieperiode? Welke begeleiding stimuleert iemand om te blijven sporten en bewegen? Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en uitgevoerd door Onbeperkt Sportief. Het richt zich in samenwerking met revalidatie-instellingen en ziekenhuizen op het structureel aanbieden van bewegen en sport aan patiŽnten tijdens en na het revalidatieproces. Onlangs vond de tussenmeting plaats die positieve uitkomsten laat zien in vergelijking met de 0-meting. Namens het Ministerie van VWS brachten Elvira Stinissen, beleidsmedewerker, Peter Kerklaan, projectleider kennisinfrastructuur en Sytske de Jong, beleidsmedewerker, op 25 november een bezoek aan de revalidatie afdeling van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en zagen met eigen ogen wat het programma Revalidatie, Sport en Bewegen voor effect heeft. 

Het Maasstad Ziekenhuis neemt sinds 2012 deel aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Het werkbezoek startte met een presentatie van de resultaten van de tussentijdse meting van het programma door Erna Mannen, programmamanager en Lonneke Schijvens, programmacoŲrdinator bij Onbeperkt Sportief. Aansluitend werd verder gesproken met Natasja Jongenotter, zorgmanager, Marie-José Keijzers, teamleider en Jurrian van der Sijde, bewegingsagoog van het Maasstad Ziekenhuis over het belang van sport en bewegen voor revalidanten en de ervaringen die het Maasstad Ziekenhuis daarmee heeft. Duidelijk is te merken dat als (ex) revalidanten al tijdens de revalidatieperiode ervaren welke beweegactiviteiten zij leuk vinden en die bij hen passen én ze de juiste informatie krijgen waar zij na de revalidatieperiode terecht kunnen zij na de revalidatieperiode makkelijker sport- en beweegactiviteiten voortzetten. 

We hopen dat de introductie van het nieuwe gehandicaptensportbeleid het voor de medewerkers van het Sportloket en voor de potentiŽle sporters zelf makkelijker maakt inzicht te krijgen in waar ze terecht kunnen

Een sterke behoefte ligt er bij het Maasstad Ziekenhuis om alle mensen met een beperking gebruik te kunnen laten maken van het sportloket en de counseling, zodat ook zij bewegen en sport kunnen integreren in hun dagelijks leven. Voorbeelden van patiŽntengroepen die in aanmerking zouden komen voor een adviesgesprek zijn de oncologische patiŽnten en bijvoorbeeld ook patiŽnten met chronische darmziekten. Ook waren er vragen over de ontwikkelingen rondom de Diagnose Behandel Combinatie, waarmee het declaratiesysteem en de kosten voor medisch specialistische zorg vanaf volgend jaar worden bepaald in combinatie met de modulestructuur.

Ministerie van VWS: "We waren onder de indruk van de bevlogenheid van de medewerkers van het Sportloket. Ook viel het op dat het revalidatiecentrum voor een goede borging van de doorverwijzingen vanuit de revalidatieartsen naar het Sportloket heeft gezorgd door deze mogelijkheid toe te voegen aan het patiŽntendossier. Daarnaast begrepen we dat de medewerkers helaas nog veel tijd bezig zijn met het inzichtelijk krijgen van waar hun patiŽnten het sporten en bewegen (verder) op kunnen pakken in de regio. We hopen dat de introductie van het nieuwe gehandicaptensportbeleid, waarin veel aandacht is voor de vindbaarheid van het (aangepaste) sport- en beweegaanbod, het voor de medewerkers van het Sportloket en voor de potentiŽle sporters zelf makkelijker maakt inzicht te krijgen in waar ze terecht kunnen.Ē


Foto: Rachelle Photography

Grootschalig landelijk onderzoek

Tijdens de programmaperiode (2012 Ė 2015) wordt door monitoring en evaluatie de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen, en daarmee de realisatie van de doelstellingen, systematisch in kaart gebracht. Dit gebeurt met het onderzoeksprogramma ReSpAct . Deelnemers aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen worden gevolgd in de tijd. Het onderzoek brengt veranderingen in hun beweeg- en sportgedrag, hun gezondheid(sbeleving) en zorgconsumptie in kaart. Bovendien wordt het proces van de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen binnen de verschillende deelnemende revalidatie-instellingen gemonitord. ReSpAct is tot stand gekomen door de inzet van drie organisaties met brede wetenschappelijke expertise op het terrein van revalidatie en stimulering van bewegen en sport: Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Centrum voor Revalidatie, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Centrum voor Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanze Hogeschool Groningen. Ook Stichting Onbeperkt Sportief is nauw betrokken (geweest) bij het opzetten van het onderzoek.

De monitor en het evaluatieonderzoek bestaan uit drie meetmomenten. Betrokken professionals van de deelnemende revalidatiecentra en ziekenhuizen  worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast worden de deelnemers van het programma geregistreerd in de online registratietool van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de monitor.

Op het moment van de tussenmeting wordt het programma Revalidatie, Sport en Bewegen in 18 revalidatie-instellingen met in totaal 23 locaties geÔmplementeerd en uitgevoerd. Het gaat hierbij om 12 revalidatiecentra en 6 revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen verspreid over heel Nederland. In totaal zijn 79 professionals actief betrokken bij de implementatie en uitvoering van het programma in één van de deelnemende revalidatie-instellingen. Deze groep bestaat uit managers, projectleiders, sport- en beweegconsulenten en (revalidatie)artsen. Van deze professionals heeft 82% de monitor vragenlijst van de tussenmeting ingevuld.

In de periode van januari 2013 t/m juli 2014 hebben in totaal 3319 patiŽnten deelgenomen aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bij één van de deelnemende revalidatie-instellingen. De groep patiŽnten die aan het programma deelneemt, bestaat voor 93% uit volwassen patiŽnten. Ook volgt het merendeel (75%) van de patiŽnten een poliklinische revalidatiebehandeling bij aanvang van het adviesgesprek. 

Deelname aan Revalidatie, Sport en Bewegen heeft voor ons vooral opgeleverd dat wij op een gestructureerde wijze het sportloket hebben kunnen invoegen in ons revalidatieprogramma

Waardering van het programma

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt ook bij de tussenmeting nog steeds erg gewaardeerd door de betrokken professionals (waardering met een gemiddeld cijfer van 8,0 Ī 1,2). Daarnaast geeft bijna 90% van de professionals aan dat het programma wordt gewaardeerd door de patiŽnten. In vergelijking met de nulmeting is dit percentage beduidend hoger (T0: 49%, T1: 90%). De grote meerderheid (92%) van de professionals vindt dat het programma Revalidatie, Sport en Bewegen aansluit bij hun eigen visie op de revalidatiebehandeling van patiŽnten. Zij geven tevens aan dat het begeleiden van patiŽnten op het gebied van bewegen en sport in de thuissituatie een integraal onderdeel van de behandeling moet uitmaken.

Maasstad Ziekenhuis: "Deelname aan Revalidatie, Sport en Bewegen heeft voor ons vooral opgeleverd dat wij op een gestructureerde wijze het sportloket hebben kunnen invoegen in ons revalidatieprogramma. Mede door de persoonlijke ondersteuning van Onbeperkt Sportief hebben we hobbels kunnen nemen en zijn we trots op wat wij bereikt hebben met het sportloket in het Maasstad Ziekenhuis.Ē


Foto: Rachelle Photography

Minder moeite met doorverwijzen naar sport- en beweegactiviteiten

Bijna alle sport- en beweegconsulenten (93%) kunnen de meeste patiŽnten meteen doorsturen naar een passende beweeg- of sportactiviteit en/of vereniging. Alle consulenten geven aan dat ze een goed beeld hebben van de sport- en beweegaanbieders in de regio. Er zijn bij de tussenmeting beduidend minder consulenten die moeite hebben met het doorsturen van patiŽnten naar een geschikte sport- of beweegactiviteit ten opzichte van de nulmeting (T0: 32%, T1: 8%).

Samenwerking met sport- en beweegaanbieders

De meerderheid van de sport- en beweegconsulenten (68%) werkt samen met sport- en beweegaanbieders. Het meest wordt samengewerkt met reguliere sportvereniging(en) met specifieke activiteiten voor mensen met een beperking. PatiŽnten worden daarentegen het meest doorverwezen naar een aanbieder met uitsluitend een aanbod voor mensen met een handicap/ aandoening. Een aandachtspunt bij het opzetten en/of onderhouden van samenwerkingsverbanden is dan ook dat deze aansluiten bij de aanbieders waarnaar patiŽnten vanuit het Sportloket worden doorverwezen.

Aandachtspunten

Op basis van de resultaten van deze tussenmeting zijn enkele aandachtspunten voor de resterende programmaperiode benoemd.

Adviesgesprek bij het Sportloket vast onderdeel van de behandeling
Een adviesgesprek bij het Sportloket is bij driekwart van de instellingen een vast onderdeel van een klinische behandeling. PatiŽnten waarderen het adviesgesprek gemiddeld met een 8.1. Het wordt aangeraden om zowel de doorverwijzing naar, als het adviesgesprek bij het Sportloket vast te leggen in het behandelprotocol van een (poli)klinische revalidatiebehandeling.

Counseling gesprekken via het Sportloket
Vanuit het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is het streven dat elke patiŽnt die een adviesgesprek ontvangt, ook counseling aangeboden krijgt. Het is daarom van belang dat counseling in de vorm van telefonische consulten nadat de patiŽnt uitbehandeld is meer gestructureerd wordt aangeboden aan de (poli)klinische patiŽnten.  In vergelijking met de 0-meting is counseling vaker een vast onderdeel geworden van de behandeling (T0: 12-18% en T1: 50-67%). De patiŽnten waarderen de ontvangen counseling gemiddeld met een 8. 

FinanciŽle middelen
Een ruime meerderheid (66%) van de betrokken professionals geeft aan dat er momenteel voldoende financiŽle middelen vrijgemaakt kunnen worden om het programma naar eigen tevredenheid uit te kunnen voeren. Voor de uitvoering van het programma volgens de richtlijnen kan er minder vaak voldoende geld worden vrijgemaakt, aldus de betrokken projectleiders en managers. Er heerst bij de managers en projectleiders onzekerheid over de continuering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen na de programmaperiode. Het wegvallen van de subsidie en de onzekerheid over de DBC financiering worden het vaakst als reden genoemd. Daarnaast hebben de meeste instellingen (nog) geen financieel plan voor de borging van het programma ontwikkeld. Onbeperkt Sportief besteedt hier de komende tijd samen met de revalidatie-instellingen veel aandacht aan. 
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Naam
    Kom op Kevin, kijk naar Jan Bakelants. Komt van Topsport Vlaanderen, veel tegenslag geenkd en uiteindelijk door zijn doorzetten toch beloond. Talent komt bovendrijven. Ik verwacht dat ook van u.Peter
    Reactie geplaatst op 18/12/15 om 05:39 uur

Laatste nieuws

18 augustus 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij KNHB, Sportservice Zwolle en WSDH
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
18 augustus 2018 // Bonden
17 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Rudmer Heerema:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
17 augustus 2018 // Bonden
15 augustus 2018
Sportimpuls geeft ouderensport in Lisse een zetje in de rug
Pijl
Lisse is een sportief dorp in de Bollenstreek. Toch is het aanbod voor 65-plussers matig,...
15 augustus 2018 // Overheid

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een Ďschoneí investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij KNHB, Sportservice Zwolle en WSDH
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?